Aanbod

Diversiteit is een verrijking, als je uitgaat van de kracht van mensen. Die kracht moet aan de oppervlakte komen. Maar diversiteit moet ook gemanaged worden.
Diversiteit in goede banen leiden betekent er voor zorgen dat mensen hun competenties ontwikkelen en inzetten en dat deze veelheid aan competenties uitmondt in een meerwaarde.


5 sleutels in het benutten van diversiteit:

Communicatievaardigheden:
Belangrijke competenties om te komen tot dialoog en ontmoeting.  In de communicatie met anderen leer je de drijfveren van de anderen kennen en word je uitgenodigd om stil te staan bij de eigen drijfveren. Goede communicatie zorgt er voor dat er een goed evenwicht is tussen de gesprekspartners. Leren luisteren, beter vragen stellen, feedback geven, evenwaardige communicatie horen hier zeker thuis.

Flexibiliteit:
Ontwikkeling en verandering is spannend, uitdagend, maar soms ook knap lastig. Zeker als de dingen niet altijd lopen op een manier zoals mensen het gewoon zijn.
Weerstand is dan ook niet vreemd. Ook voor weerstand hebben we respect. In elke vorm van weerstand zit ook een vorm van betrokkenheid. De kunst bestaat er in om deze betrokkenheid op de voorgrond te krijgen.
Aanpassingsvermogen, empathie én lef maken weerstand constructief

Waardegedrevenheid:
Mensen en organisaties die goed weten en voelen welke waarden hen ondersteunen en gaande houden functioneren optimaal. Je bewust zijn van deze waarden en ze beleven is bijdragen tot synergie. 
Waardegedrevenheid is ook belangrijk in het creëren van een draagvlak. We verduidelijken waarden en maken de verbinding met waarden van andere mensen of die van de organisatie.
‘Wanneer je samen een schip wil bouwen, laat dan mensen eerst verlangen naar de zee’.

Begrenzingkracht:
Werken in en met diversiteit nodigt je uit om stil te staan bij jezelf en bij de eigenheid van je organisatie. Alleen zo kom je tot een toegevoegde waarde. Het komt er op aan om diversiteit toe te voegen.
Het is daarom belangrijk om stil te staan bij waaraan je dit wil toevoegen.
Jezelf trouw kunnen zijn, kunnen omgaan met de diversiteit  van anderen betekent ook dat je grenzen kan respecteren en beheren. Geven en nemen.

Creativiteit:
Een uiterst krachtig instrument in het zoeken naar de balans tussen geven en nemen is creativiteit.
Creativiteit opent deuren voor flexibiliteit, innovatie, inspiratie ...kansen voor ontwikkeling en groei!
Mensen zijn geneigd om te kijken naar wat niet kan, naar wat niet is. Het is een oefening om te kijken naar wat nog wel kan en wat wel mogelijk is. Een belangrijke vaardigheid bij het bemiddelen.


De oplossing ligt vaak daar waar we ze niet verwachten…

Samen kunnen we meer, toch?

Communicatievaardigheden, flexibilteit, waardegedrevenheid, begrenzingskracht en creativiteit: de vijf sleutels zijn de basis in de ontwikkeling van het aanbod van In-Dialoog