Procesbegleiding & Advies

 Soms zijn vorming en training niet voldoende  om een organisatie te ondersteunen.


Organisaties kunnen baat hebben om samen met een externe deskundige te zoeken naar methodieken of werkvormen die de organisatie toegankelijk maken. Diversiteit aan trekken of tot zijn recht laten komen vraagt specifiek management. Een procesbegeleiding kan organisaties hierin ondersteunen, begeleiden, een katalysator zijn.

We bekijken de situatie van de organisatie.  
We brengen noden, behoeften en verwachtingen in kaart.
Op basis van deze informatie formuleren we aanbevelingen en acties om veranderingen op gang te brengen.
Samen werken aan gedragenheid, ontwikkeling en verankering. In-Dialoog is uw steun en partner.

 

Advies kan zeer divers zijn: noodzakelijke doorverwijzingen, het samen zoeken naar gepaste werkvormen of methodieken, ondersteuning in het uitwerken van projecten.