Op maat competenties van mensen én organisaties versterken.

In-Dialoog vertrekt vanuit de noden en behoeften van u en uw organisatie.
In-Dialoog vertrekt vanuit de rijkdom van mensen, groepen van mensen en organisaties.
Specifieke programma’s en trajecten zijn hiervan het resultaat.

 

In-Dialoog werkt vanuit de kracht van diversiteit.
Dit doen we door:

 • De verschillende organisatiefacetten zodanig vorm te geven dat:
  • er optimaal gebruik wordt gemaakt van de diversiteit in de competenties van (toekomstig) personeel
  • en optimaal wordt ingespeeld op de diversiteit onder de (potentiële) klanten

 

 • Diversiteit  vorm geven door te werken aan specifieke attitudes, kennis en vaardigheden om diversiteit aan te trekken en te managen:
  • Comunicatie
  • Flexibiliteit
  • Waardegedrevenheid
  • Begrenzingskracht
  • Creativiteit

Het diversiteitsdenken is de basis in het aanbod van In-Dialoog