In-Dialoog met organisaties die opvoedingsondersteuning bieden aan kansengroepen

Samen met de organisatie zoekt In- Dialoog naar goede methodes voor een grotere ouderbetrokkenheid.
Zelf groepen begeleiden met als doel om:

  1. Informatie te laten doorstromen van de organisatie naar ouders en vice versa.
  2. Ouders gebruik te laten  maken van ervaringen en kennis van andere ouders.
  3. Ouders te ondersteunen in hun zelfstandigheid en betrokkenheid op hun kind.

Organisaties training aanbieden of ondersteunen in hun communicatie met ouders

In-Dialoog past binnen dit aanbod de eigen ervaringen en kennis toe over interculturele communicatie, diversiteitsbeleid en opvoedingsondersteuning naar kansengroepen.

 

In-Dialoog met ouderen en organisaties die werken met ouderen

Het is een kans om de ervaring van ouderen te benutten. Het is eveneens een uitdaging om ouderen te ondersteunen in het delen en uitbreiden van hun kennis en ervaringen.
In-Dialoog biedt ondersteuning in het aanbieden van vorming aan ouderen.

In-Dialoog past binnen dit aanbod de eigen ervaringen en kennis over (interculturele) communicatie en diversiteit in het beleid toe. Daarnaast biedt In-Dialoog specieke thema’s aan:

  • In voorbereiding op het pensioen
  • Op pensioen en zo véél meer
  • Zin in zingeving
  • Advies geven in een adviesraad
  • Een adviesraad in ontwikkeling

 

In-Dialoog met jongeren en organisaties die werken met jongeren

Jongeren en islam: samen zoeken naar identiteit
Veel moslimjongeren zijn op zoek naar hun identiteit en de rol die het geloof hierin speelt.

De religieuze beleving onder islamitische jongeren wordt beïnvloed door allerlei externe factoren, zoals de politiek en de media, allochtone en autochtone leeftijdsgenoten, geloofsgenoten van allerlei strekkingen, en niet- of andersgelovigen. Hoe ga je als jongere om met discussies over het verschil tussen geloof en traditie, positie van de vrouw/man in de Koran, haraam vs halaal, de geschiedenis van de islam,...? Hoe voer je met jongeren het gesprek hierover? Hoe neem je hun vragen ernstig?

Hoe kan je hen ondersteunen om antwoorden of richtingwijzers te vinden op de vragen waarmee ze worstelen?