In-Dialoog ondersteunt mensen en organisatie in het maken van ‘het verschil’.

In-Dialoog versterkt de competenties van mensen én organisaties vanuit de kracht van diversiteit. De kracht van diversiteit wordt aangewend als hefboom.

Diversiteit wordt niet enkel gezocht in het aantrekken van nieuwe medewerkers of klanten. Diversiteit wordt ook aangemoedigd wanneer mensen er in slagen om nieuwe competenties te leren of om ‘ongekende ’ competenties in te zetten. Dit betekent dat medewerkers kansen krijgen om competenties te ontwikkelen, maar dat er ook ruimte is om zich volledig in te zetten.
Diversiteit staat voor het erkennen en waarderen van verschillen tussen personen.

Uiteenlopende verschillen in:

 • Waarden
 • Achtergronden
 • Overtuigingen
 • Attitudes
 • Ervaringen
 • Strategieën
 • Cultuur
 • Communicatie
 • Behoeften
 • ... bij iedereen aanwezig en een bron van kansen!
In-Dialoog gelooft dat:

 • Mensen meer zijn dan wat ze laten zien.
 • Het talent van mensen groeit wanneer het (h)erkend wordt.
 • Verscheidenheid in talenten en competenties mensen én organisaties bijzonder maakt.
 • Mensen én organisaties graag het ‘verschil’ maken.
 • Diversiteit voorsprong geeft.


Om te komen tot voorsprong of ontwikkeling wil In-Dialoog mensen en organisaties gebruik laten maken van diversiteit.

Dit doen we door:

De verschillende organisatiefacetten zodanig vorm te geven dat:

 • er optimaal gebruik wordt gemaakt van de diversiteit in de competenties van (toekomstig) personeel
 • en optimaal wordt ingespeeld op de diversiteit onder de (potentiële) klanten

met het oog op het maximaliseren van de resultaten van de organisatie.

Diversiteit vorm geven door te werken aan specifieke attitudes, kennis en vaardigheden:

 • Comunicatie
 • Flexibiliteit
 • Waardegedrevenheid
 • Begrenzingskracht
 • Creativiteit

Het resultaat is 1+1=3

De kracht van diversiteit benutten betekent:

 • Nieuwe zienswijzen binnen brengen
 • Zuurstof geven aan wat mensen drijft
 • Kansen creeëren waarbij samen werken en leven leidt tot synergie.


Synergie door:

 • Meer competenties
 • Meer opportuniteiten
 • Meer zienswijzen
 • Meer strategiën
 • Meer (h)erkenning


Het resultaat is meer dan de som van de delen:

 • Een groter welbevinden
 • Een betere inzet
 • Een grotere klantentevredenheid


Het maximaliseren van het resultaat van de organisatie...

 1. Voor de klanten
 2. Voor de medewerkers
 3. Voor het management