Een organisatie In–Dialoog

indialoogorganisatieSynergie onstaat wanneer het samengaan van delen meer oplevert dan de som der delen. Als organisatie bent u de facilitator en katalysator in het proces van synergie.
Mensen ontwikkelen meer door wat hen wordt voorgedaan, voorgeleefd dan door wat hen gezegd wordt. In dat geval kan u als organisatie een organisatiecultuur ontwikkelen waarbij medewerkers worden uitgenodigd om hun competenties te ontwikkelen en in te zetten.
Een organisatiecultuur waarbij medewerkers initiatief nemen, elkaar versterken, durven zeggen wat beter kan.
Een organisatiecultuur waarbij creativiteit en begeestering wordt gezien als uitdagend en opbouwend.
Aan zo’n organisatiecultuur kan je bouwen.
In-Dialoog bouwt graag met u mee.