In–Dialoog met de ander

indialoogmetdeanderIn gelijkwaardigheid omgaan met de ander en communiceren biedt kansen om je eigen competenties in te zetten en die van de ander te waarderen en te benutten.
Door in dialoog te gaan met de ander creëer je kansen om anderen te begeesteren van je eigen mening en kunnen, om anderen aan te zetten tot samenwerking.
De uitdaging bestaat er niet alleen in om het evenwicht te vinden in de eigen belangen en die van de ander, maar vooral in het zoeken naar een derde perspectief.
Het perspectief van vooruitgang, innovatie.
Het diversiteitsdenken nodigt uit tot creativiteit, waardegedrevenheid. Hier is ‘lef’ voor nodig, maar ook begrenzingskracht.
Durft u de uitdaging aan te gaan?