Interculturele competenties

Interculturele competenties zijn een samenspel van werken aan kennis, vaardigheden en houding.

Kennis kan gaan van basiskennis over doelgroepen tot kennis van instrumenten en methodieken om te werken in diversiteit.


Kennis moet met ‘feeling’ gebruikt en ingezet worden. Daarom is het belangrijk dat medewerkers er ‘echt’ zijn voor elkaar en hun klanten. Op die manier voorkom je de valkuil van stereotyperingen en overschattingen.


We stellen de persoon en de situatie voorop. Het zijn de mensen die elkaar ontmoeten, niet de culturen.
De belangrijkste vaardigheden hiervoor zijn: actief luisteren, in dialoog treden, empathie tonen, een open houding aannemen, bereidheid tot leren en dit alles zonder zichzelf te verliezen.
Werken in diversiteit doet appel op de medewerkers. Het is goed om dit te erkennen en te werken aan draagvlak, motivatie, interculturele gevoeligheid, erkenning.