Participatie

Ondersteuning kan er zijn onder de vorm van effectief zelf meewerken of deelnemen aan projecten.


Organisatie kunnen In-Dialoog vragen om projecten volledig uit te werken en te leiden.
In- Dialoog is deskundig in het laagdrempelig werken met kansengroepen, empowerend werken met kansengroepen.