In-Dialoog met Ann Vanhoudt

In onze samenwerking gaat het vooral om u en uw organisatie.
Een samenwerking start met het luisteren naar uw noden en die van uw organisatie.
In overleg worden doelen geformuleerd én stippelen we samen de weg uit om die doelen te behalen.

Ann Vanhoudt ondersteunt u in de realisatie hiervan.
Deze ondersteuning vertrekt vanuit het principe van erkende diversiteit én erkende gelijkheid.

Concreet betekent dit dat Ann:

 • Met een open geest zoekt naar wat u drijft en belangrijk vindt
 • Respect heeft voor uw ervaringen en zienswijzen
 • Op zoek gaat naar wat ons bindt
 • Werkt vanuit de kracht van verbinding.

Theorie omzetten in praktijk en omgekeerd, daar kan u Ann in herkennen

“Teach what you preach”

Het aanbod van In-Dialoog moet toegankelijk zijn in de inhoud en in de methode.

Trainingen, advies en procesbegeleiding zijn dan ook realistisch en concreet. Ann zegt waar het om gaat, maar gaat nooit voorbij aan de ervaringen van deelnemers en van de organisatie. Ervaringsgericht werken en aansluiten bij het draagvlak typeren het werk van Ann

Hierdoor krijgt Ann het vertrouwen van de mensen waarvoor en met wie zij werkt. Hierdoor kan Ann de kracht van de groep en de organisatie benutten. “Zo kan je mensen echt ontmoeten en hen laten leren van elkaar en van zichzelf. “

Ontwikkeling moet uitdagend zijn en ‘zin’ doen krijgen naar meer. Creativiteit en humor zijn onlosmakelijk verbonden met Ann én dus ook met In-Dialoog. “Training with a twist!”

Ervaring en kennis gaan hand in hand voor Ann:

18 jaar ervaring in het werken met mensen en specifieke kansengroepen, binnen de overheid, non-profit en profitssector.

Praktijkervaringen worden reeds 17 jaar gedeeld als deskundig trainer en procesbegeleider.

Voortdurend bijscholen en de vinger aan de pols houden o.a.:

 • 1999: Opleiding tot intercultureel trainer PRIC-Limburg.
 • 2005: ‘De kracht van diversiteit’ – intercultureel management aan de Fontys Hogeschool van Amsterdam.
 • 2007: ‘Groepen in organisaties’ aan de Interactie-Academie van Antwerpen.
 • 2008: ‘Seniorenconsulent’ aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen in Brussel.
 • 2012: Opleiding tot filosofisch gespreksleider te Diest, De Orangerie.
 • 2016: Deep democracy level 1.
 • 2019: Expert val-en fractuurpreventie.
 • 2019: Bachelor 'Ouderencoach'  Thomas More hogeschool te Geel.