Diversiteitsmanagement

Diversiteit betekent verscheidenheid. Diversiteit uit zich op alle vlakken: geslacht, afkomst, handicap, culturele achtergrond, uiterlijk, opleidingsniveau, seksuele geaardheid...


Organisaties worden vandaag meer en meer geconfronteerd met samenleving die gekenmerkt is door diversiteit. Werken in een organisatie betekent samenwerken met mensen die een andere opleiding, ervaring, functie of waarden hebben.

Dit vraagt om een beleid waar de verschillen tussen mensen erkend én gewaardeerd worden. Het volstaat dus niet om er voor te zorgen dat je genoeg ouderen, jongeren, vrouwen, allochtonen, … te werk stelt.

Een ‘echt’ diversiteitbeleid zorgt ervoor dat deze groepen zich herkennen in de organisatie en zich erkend voelen. Maar ook zonder expliciet aan kansengroepen te denken is diversiteit een zaak van iedereen.

Een organisatie die gebruik kan maken van sterkten van zijn personeel (over functies én niveaus heen) is een organisatie die kort op de bal kan spelen, die klaar is voor innovatie. Diversiteit met betekenis!