Empowerment

In-Dialoog gaat uit van draagkracht, ervaring, deskundigheid en gelijkwaardigheid. Dit beïnvloedt de zienswijze op doelgroepen en op organisaties. In-Dialoog werkt vanuit kansen, mogelijkheden, sterkten van doelgroepen én organisaties. En dit heeft een grote invloed op het aanbod en de wijze waarop In-Dialoog te werk gaat.

Doelgroepen, medewerkers, leidinggevenden moeten betrokken worden en zich betrokken voelen. Dit leidt tot gedragen plannen en acties, die vertrekken vanuit de realiteit van doelgroepen én organisaties.